About Town | 8-9-12

Harmonics Healing workshop is Sunday Harmonics Healing workshop is Sunday ADVERTISING The Healing Arts Center in Honaunau will host the healing duo of Yumi Kikuchi and Gen Morita on Sunday in South Kona. Kikuchi and Morita will offer a two-hour